Tombo Ati

Logo Tombo Hati HQ
Logo Tombo Hati HQ

Pengajian Selapan Tombo Atiadalah pengajian rutin yang diadakan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ponjong yang dilaksanakan setiap selapanan atau Pada Hari Sabtu Malam Minggu Pahing.